கிரீன் டிரெண்ட்ஸ் சலூன்

கிரீன் டிரெண்ட்ஸ் சலூன்
/image.axd?picture=2017%2f6%2f250+Wigs+donated+to+Adyar+Cancer+Institute.jpg

டேங்கில்டு 2016 செயல்திட்டத்தின் அங்கமாக 250 விக்குகளை அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்ட்டியூட்டுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கும் கிரீன் டிரெண்ட்ஸ் சலூன் மற்றும் ராஜ் ஹேர் இன்டர்நேஷ்னல்

250 Wigs donated to Adyar Cancer Institute