செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே நடிகை குஷ்பூ கார் மீது லாரி மோதி விபத்து.செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே நடிகை குஷ்பூ கார் மீது லாரி மோதி விபத்து.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே நடிகை குஷ்பூ கார் மீது லாரி மோதி விபத்து.செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே நடிகை குஷ்பூ கார் மீது லாரி மோதி விபத்து.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே நடிகை குஷ்பூ கார் மீது லாரி மோதி விபத்து.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே நடிகை குஷ்பூ கார் மீது லாரி மோதி விபத்து.

லாரி ஓட்டுநர் அப்துல் ஹக்கீம் கைது.