அப்போலோ மருத்துவமனை

அப்போலோ மருத்துவமனை
/image.axd?picture=2017%2f6%2fApollo+Hospitals+organises+conference+on+PID.jpg

இந்தியாவில் குழந்தைகள் உயிரிழப்புக்கான முதன்மையான காரணங்களுள் ஒன்றான நோயெதிர்ப்புத்திறன் குறைபாடு நோய் குறித்து விளக்கமளிக்கும் அப்போலோ மருத்துவமனை

Apollo Hospitals organises conference on PID