சென்னை கிரெடாய் கிளை

சென்னை கிரெடாய் கிளை
/image.axd?picture=2017%2f6%2fCredai+urges+TN+govt+to+reconsider+hike+in+registration+fees.jpg

பத்திரப்பதிவு கட்டண உயர்வை மறுபரிசீலனை செய்ய அரசை வலியுறுத்திக் கேட்டுக்கொள்ளும் சென்னை கிரெடாய் கிளை

Credai urges TN govt