ஓமன் (OMEN) கேமிங் வழங்குபட்டியல்

ஓமன் (OMEN) கேமிங் வழங்குபட்டியல்
/image.axd?picture=2017%2f4%2fHP+brings+OMEN+Gaming+Portfolio+to+Tamil+Nadu.jpg

தமிழ்நாட்டில் ஹெச்பி அறிமுகம் செய்யும் ஓமன் (OMEN) கேமிங் வழங்குபட்டியல்

HP brings OMEN Gaming Portfolio to Tamil Nadu