பாஜகவின் வேல் யாத்திரைக்கு காவல்துறை விதித்த தடையை நீக்க உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு

பாஜகவின் வேல் யாத்திரைக்கு காவல்துறை விதித்த தடையை நீக்க உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு
பாஜகவின் வேல் யாத்திரைக்கு காவல்துறை விதித்த தடையை நீக்க உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு
பாஜகவின் வேல் யாத்திரைக்கு காவல்துறை விதித்த தடையை நீக்க உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு

பாஜகவின் வேல் யாத்திரைக்கு காவல்துறை விதித்த தடையை நீக்க உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. பாஜகவின் வேல் யாத்திரைக்கு சென்றவர்களில் மாஸ்க் போடாதவர்களுக்கு ஏன் அபராதம் விதிக்கவில்லை என உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.