நிறுவனர் தினத்தை கோலாகலமாக கொண்டாடிய கரூர் வைஸ்யா வங்கி

நிறுவனர் தினத்தை கோலாகலமாக கொண்டாடிய கரூர் வைஸ்யா வங்கி
/image.axd?picture=2017%2f12%2fKarur+Vysya+Bank+celebrated+its+Founders+Day+in+Grand+Way.JPG

Karur Vysya Bank celebrated its Founders Day in Grand Way