தி லான்கினஸ் சிம்பனேட் ஸ்டீல் அண்ட் கோல்ட்

தி லான்கினஸ் சிம்பனேட் ஸ்டீல் அண்ட் கோல்ட்
/image.axd?picture=2017%2f11%2fLongines+Symphonette+steel+and+gold.JPG

Longines Symphonette steel and gold