சாம்சங் கேலக்ஸி நோட் 9

சாம்சங் கேலக்ஸி நோட் 9
/image.axd?picture=2018%2f8%2fPoorvika+Mobiles+introduced+Samsung+Galaxy+Note9+in+Chennai.JPG

Poorvika Mobiles introduced Samsung Galaxy Note9 in Chennai