தனிஷ்க் அறிமுகம் செய்யும் ரிவாஹ்

தனிஷ்க் அறிமுகம் செய்யும் ரிவாஹ்
/image.axd?picture=2017%2f6%2fTanishq+launches+a+new+sub-brand+Rivaah.jpg

தனிஷ்க் அறிமுகம் செய்யும் ரிவாஹ் - அனைத்து இந்திய மணப்பெண்களுக்குமான ஒரு புதிய துணை-பிராண்ட்

Tanishq launches a new sub-brand Rivaah