Actor G.V.Prakash Kumar inaugurate Karaikal Makkal ‘s favourite #Mauriya Multi cuisine restaurant

Actor G.V.Prakash Kumar inaugurate Karaikal Makkal ‘s favourite #Mauriya Multi cuisine restaurant
Actor G.V.Prakash Kumar inaugurate Karaikal Makkal ‘s favourite #Mauriya Multi cuisine restaurant
Actor G.V.Prakash Kumar inaugurate Karaikal Makkal ‘s favourite #Mauriya Multi cuisine restaurant
Actor G.V.Prakash Kumar inaugurate Karaikal Makkal ‘s favourite #Mauriya Multi cuisine restaurant
Actor G.V.Prakash Kumar inaugurate Karaikal Makkal ‘s favourite #Mauriya Multi cuisine restaurant
Actor G.V.Prakash Kumar inaugurate Karaikal Makkal ‘s favourite #Mauriya Multi cuisine restaurant
Actor G.V.Prakash Kumar inaugurate Karaikal Makkal ‘s favourite #Mauriya Multi cuisine restaurant
Actor G.V.Prakash Kumar inaugurate Karaikal Makkal ‘s favourite #Mauriya Multi cuisine restaurant
Actor G.V.Prakash Kumar inaugurate Karaikal Makkal ‘s favourite #Mauriya Multi cuisine restaurant
Actor G.V.Prakash Kumar inaugurate Karaikal Makkal ‘s favourite #Mauriya Multi cuisine restaurant
Actor G.V.Prakash Kumar inaugurate Karaikal Makkal ‘s favourite #Mauriya Multi cuisine restaurant
Actor G.V.Prakash Kumar inaugurate Karaikal Makkal ‘s favourite #Mauriya Multi cuisine restaurant
Actor G.V.Prakash Kumar inaugurate Karaikal Makkal ‘s favourite #Mauriya Multi cuisine restaurant
Actor G.V.Prakash Kumar inaugurate Karaikal Makkal ‘s favourite #Mauriya Multi cuisine restaurant
Actor G.V.Prakash Kumar inaugurate Karaikal Makkal ‘s favourite #Mauriya Multi cuisine restaurant
Actor G.V.Prakash Kumar inaugurate Karaikal Makkal ‘s favourite #Mauriya Multi cuisine restaurant

Actor G.V.Prakash Kumar inaugurate Karaikal Makkal ‘s favourite #Mauriya Multi cuisine restaurant

Karaikal Makkal‘s favourite #karaikalMauriya's Multi cuisine Restaurant is all set serve Chennai now! Hotel inaugurated by Heart throb @gvprakash & sensational director @adhikravi Restaurant at #Ranipet