ரஜினியை சந்திக்கிறார் பாஜக கிங் அமித் ஷா

ரஜினியை  சந்திக்கிறார் பாஜக கிங் அமித் ஷா
ரஜின சந்திக்கிறார் பாஜக கிங் அமித் ஷா

பாஜக கிங் அமித் ஷா நவம்பர் 20 ஆம் தேதி சென்னைக்கு வருவார் என்றும் அன்றைய தினம் ரஜினியை நேரில் மீட் பண்ணி அவரை ‘அதுக்கு’ தயார் படுத்தி விடுவார் -அப்ப்டீன்னும் சேதி வருதுங்கோ