தீபாவளிக்கு மறுநாள் விடுமுறை அறிவிக்க வேண்டும்: முதல்வருக்கு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை

தீபாவளிக்கு மறுநாள் விடுமுறை அறிவிக்க வேண்டும்: முதல்வருக்கு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை
தீபாவளிக்கு மறுநாள் விடுமுறை அறிவிக்க வேண்டும்: முதல்வருக்கு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை

தீபாவளிக்கு மறுநாள் விடுமுறை அறிவிக்க வேண்டும்: முதல்வருக்கு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை

தீபாவளிக்கு மறுநாள் விடுமுறை அறிவிக்க வேண்டும்: முதல்வருக்கு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் தீபாவளியை கொண்டாடும் வகையில் தீபாவளிக்கு மறுநாள் விடுமுறை அறிவிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.