காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைய பிரசாந்த் கிஷோர் மறுப்பு

காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைய பிரசாந்த் கிஷோர் மறுப்பு
காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைய பிரசாந்த் கிஷோர் மறுப்பு

காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைய பிரசாந்த் கிஷோர் மறுப்பு

காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் ரந்தீப் சிங் சுர்ஜேவாலா அறிவிப்பு

காங்கிரசில் இணையாவிட்டாலும் பிரசாந்த் கிஷோர் வழங்கிய ஆலோசனைகளுக்கு நன்றி - ரந்தீப் சிங் சுர்ஜேவாலா ட்வீட்