காங்கிரசில் சேர மறுத்தது குறித்து பிரசாந்த் கிஷோர் விளக்கம்.

காங்கிரசில் சேர மறுத்தது குறித்து பிரசாந்த் கிஷோர் விளக்கம்.
காங்கிரசில் சேர மறுத்தது குறித்து பிரசாந்த் கிஷோர் விளக்கம்.

காங்கிரசில் சேர மறுத்தது குறித்து பிரசாந்த் கிஷோர் விளக்கம்.

காங்கிரசுக்கு என்னை விட தலைமையே தேவை.

காங்கிரசில் ஆழமாக வேரூன்றியிருக்கும் கட்டமைப்பு பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் - பிரசாந்த் கிஷோர்.