இலவச பாடப்புத்தகங்களை விற்பனை செய்த கல்வி அலுவலக இளநிலை உதவியாளர் சஸ்பெண்ட்

இலவச பாடப்புத்தகங்களை விற்பனை செய்த கல்வி அலுவலக இளநிலை உதவியாளர் சஸ்பெண்ட்
இலவச பாடப்புத்தகங்களை விற்பனை செய்த கல்வி அலுவலக இளநிலை உதவியாளர் சஸ்பெண்ட்

மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறையில் பழைய இரும்புக்கடையில் இலவச பாடப்புத்தகங்களை விற்பனை செய்த மாவட்ட கல்வி அலுவலக இளநிலை உதவியாளர் மேகநாதன் சஸ்பெண்ட்  செய்யப்பட்டுள்ளார். சுமார் 2 டன் புத்தகங்களை எடைக்கு வாங்கிய பழைய இரும்புக்கடை உரிமையாளர் பெருமாளும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.