தமிழகத்தில் ஆன்லைன் ரம்மி சூதாட்டத்தை தடை செய்யும் அவசர சட்டத்திற்கு தமிழக  ஆளுநர் ஒப்புதல்

தமிழகத்தில் ஆன்லைன் ரம்மி சூதாட்டத்தை தடை செய்யும் அவசர சட்டத்திற்கு தமிழக  ஆளுநர் ஒப்புதல்
தமிழகத்தில் ஆன்லைன் ரம்மி சூதாட்டத்தை தடை செய்யும் அவசர சட்டத்திற்கு தமிழக  ஆளுநர் ஒப்புதல்

தமிழகத்தில் ஆன்லைன் ரம்மி சூதாட்டத்தை தடை செய்யும் அவசர சட்டத்திற்கு தமிழக  ஆளுநர் ஒப்புதல், தடையை மீறி விளையாடுவோர் க்கு 5000 அபராதமும் 6 மாதம் சிறை தண்டனை அளிக்கப்படும்