மே 10 முதல் 24ஆம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு காலத்தில் டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்படாது

மே 10 முதல் 24ஆம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு காலத்தில் டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்படாது
மே 10 முதல் 24ஆம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு காலத்தில் டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்படாது

மே 10 முதல் 24ஆம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு காலத்தில் டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்படாது - தமிழக அரசு