சென்னையில் நேற்று சுமார் நான்கரை மணிநேரமாக அதிமுகவுடன் பாஜ நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது.

சென்னையில் நேற்று சுமார் நான்கரை மணிநேரமாக அதிமுகவுடன் பாஜ நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது.
சென்னையில் நேற்று சுமார் நான்கரை மணிநேரமாக அதிமுகவுடன் பாஜ நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது.

சென்னையில் நேற்று சுமார் நான்கரை மணிநேரமாக அதிமுகவுடன் பாஜ நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது. 4 மாநகராட்சி மேயர் உள்பட 40 சதவீதம் இடங்களை கேட்டு பிடிவாதம் பிடித்ததால் ஓ.பி.எஸ், இபிஎஸ் அதிர்ச்சி என தகவல்.