நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு காய்ச்சல் என பரவும் தகவலில் உண்மை இல்லை

நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு காய்ச்சல் என பரவும் தகவலில் உண்மை இல்லை
நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு காய்ச்சல் என பரவும் தகவலில் உண்மை இல்லை

நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு காய்ச்சல் என பரவும் தகவலில் உண்மை இல்லை  ,   போயஸ்கார்டன் வீட்டில் தான் ரஜினிகாந்த் இருக்கிறார்


ரஜினிக்கு காய்ச்சல் இருப்பதாகவும் பண்ணை வீட்டில் சிகிச்சையில் இருப்பதாகவும் வெளியான தகவல் தவறு


நடிகர் ரஜினியின் பிஆர்ஓ ரியாஸ் அகமது