அகில இந்திய தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கத்தை கட்சியாக பதிவு செய்வதை நிறுத்தினார் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர்

அகில இந்திய தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கத்தை கட்சியாக பதிவு செய்வதை நிறுத்தினார் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர்
அகில இந்திய தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கத்தை கட்சியாக பதிவு செய்வதை நிறுத்தினார் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர்

அகில இந்திய தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கத்தை கட்சியாக பதிவு செய்வதை நிறுத்தினார் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர்

விஜய் மக்கள் இயக்கத்தை கட்சியாக பதிய வேண்டாம் என தேர்தல் ஆணையத்துக்கு எஸ்.ஏ.சி கடிதம்