கலவர ஸ்பெஷலிஸ்டுகளை ஒற்றுமையால் முறியடிப்போம். நம் கோவை இனி அன்பின் பூங்கா. நான் அதன் காவல்காரன் - கமல்ஹாசன்

கலவர ஸ்பெஷலிஸ்டுகளை ஒற்றுமையால் முறியடிப்போம். நம் கோவை இனி அன்பின் பூங்கா. நான் அதன் காவல்காரன் - கமல்ஹாசன்