உலக அரிமா சங்கங்களின் சென்னை அரிமா சங்கங்களின் சென்னை 

உலக அரிமா சங்கங்களின் சென்னை அரிமா சங்கங்களின் சென்னை 
உலக அரிமா சங்கங்களின் சென்னை அரிமா சங்கங்களின் சென்னை 
உலக அரிமா சங்கங்களின் சென்னை அரிமா சங்கங்களின் சென்னை 

உலக அரிமா சங்கங்களின் சென்னை அரிமா சங்கங்களின் சென்னை 


மாவட்ட நிகழ்வில் நடிகர், இயக்குனர்,தயாரிப்பாளர் எஸ்வி சேகர் அவர்களுக்கு வாழ் நாள் சாதனையாளர் விருதை அரிமா கவர்னர் எஸ்வி மாணிக்கம் ,அரிமா நிவாகி கணேஷ் ஷெனாய் ,முன்னாள் அரிமா கவர்னர் டிஜெ  ஜார்ஜ் வழங்கினார்கள். உடன் அரிமா பிரகாஷ் குமார்,மொகமத் நவீன்,எம் ஶ்ரீதர் ஆகியோர்.