மாஸ்டர் திரைப்படம் திரையரங்கில்பார்க்க 100 சதவீதம் பேர் அனுமதி அறிவிப்பு ரத்தாக. வாய்ப்புள்ளதாக..??? தகவல் வந்துள்ளது..!!!

மாஸ்டர் திரைப்படம் திரையரங்கில்பார்க்க 100 சதவீதம் பேர் அனுமதி அறிவிப்பு ரத்தாக. வாய்ப்புள்ளதாக..??? தகவல் வந்துள்ளது..!!!
மாஸ்டர் திரைப்படம் திரையரங்கில்பார்க்க 100 சதவீதம் பேர் அனுமதி அறிவிப்பு ரத்தாக. வாய்ப்புள்ளதாக..??? தகவல் வந்துள்ளது..!!!

மாஸ்டர் திரைப்படம்
திரையரங்கில்பார்க்க 100 சதவீதம் பேர் அனுமதி அறிவிப்பு ரத்தாக. வாய்ப்புள்ளதாக..??? தகவல் வந்துள்ளது..!!!

மாஸ்டர் திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாக உள்ள நிலையில் 100 சதவீதம் பேர் படம் பார்க்க அறிவிப்பு ஆணை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது ஆனால் மருத்துவ நிபுணர்களின் ஆலோசனைகள்படி இந்த அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை என்றும் ஆகையால் பல சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில் இது 50 சதவீதமாக மாறுவதற்கும் உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது....!!!