'ஜாலி ஓ ஜிம்கானா' 

 'ஜாலி ஓ ஜிம்கானா' 
 'ஜாலி ஓ ஜிம்கானா' 
 'ஜாலி ஓ ஜிம்கானா' 
 'ஜாலி ஓ ஜிம்கானா' 
 'ஜாலி ஓ ஜிம்கானா' 

 'ஜாலி ஓ ஜிம்கானா' 

ஜெயா டிவியில் வரும் விஜய தசமி  புதன்  05/10/2022 அன்று இரவு 9:00 மணிக்கு   ஒளிபரப்பாகும் நிகழ்ச்சி'ஜாலி ஓ ஜிம்கானா'. இந்த நிகழ்ச்சியானது  தமிழகத்தினின் திறமையான  பெண் ஸ்டாண்டப்   காமெடியன்கள் ,ஜெயா மேக்ஸ் இளம் தொகுப்பாளர்கள்  மற்றும் காலங்களில் அவள் வசந்தம்   திரைப்பட குழுவினகரக்ள் கலந்து கொண்டு கலகலப்பாக கொண்டு செல்லும் காமெடி நிகழ்ச்சி  'ஜாலி ஓ ஜிம்கானா'.இந்த  நிகழ்ச்சில்  ஸ்டாண்டப்   காமெடியன் அன்னபாரதி , கல்பாக்கம் காயத்திரி , நீலவேணி  மற்றும்  பகவதி கலந்து கொண்டு தங்களுடைய காமெடி திறமையை வெளிப்படுத்துகின்றனர்.