திண்டுக்கல்லில் பிரபல பீடி கம்பெனியின் பெயரில் போலி பீடிகள் தயார் செய்து விற்பனை.

திண்டுக்கல்லில் பிரபல பீடி கம்பெனியின் பெயரில்  போலி பீடிகள்  தயார் செய்து விற்பனை.
திண்டுக்கல்லில் பிரபல பீடி கம்பெனியின் பெயரில் போலி பீடிகள் தயார் செய்து விற்பனை.

திண்டுக்கல்லில் பிரபல பீடி கம்பெனியின் பெயரில் போலி பீடிகள் தயார் செய்து விற்பனை. ஒரு லட்சம் மதிப்புள்ள பீடி பண்டல்கள் பறிமுதல் இருவர் கைது போலீசார் விசாரணை.