அங்கே கோட்டைகள் சென்று நாற்காலியில் அமர்வதற்காக அல்ல - மக்கள் நீதி மய்யம் கமல்ஹாசன்

அங்கே கோட்டைகள் சென்று நாற்காலியில் அமர்வதற்காக அல்ல - மக்கள் நீதி மய்யம் கமல்ஹாசன்
: :

அங்கே கோட்டைகள் சென்று நாற்காலியில் அமர்வதற்காக அல்ல - மக்கள் நீதி மய்யம் கமல்ஹாசன்