தமிழக காவல் துறையினருக்கு வாரத்திற்கு ஒரு நாள் விடுமுறை வழங்க வேண்டும்...

தமிழக காவல் துறையினருக்கு வாரத்திற்கு ஒரு நாள் விடுமுறை வழங்க வேண்டும்...
தமிழக காவல் துறையினருக்கு வாரத்திற்கு ஒரு நாள் விடுமுறை வழங்க வேண்டும்...

தமிழக காவல் துறையினருக்கு வாரத்திற்கு ஒரு நாள் விடுமுறை வழங்க வேண்டும்...

சென்னை தவிர்த்து அனைத்து மாநகர காவல்துறை ஆணையர்கள், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்களுக்கு சட்டம், ஒழுங்கு சிறப்பு டிஜிபி ராஜேஸ்தாஸ் உத்தரவு