அனைத்து கிராமங்களிலும் கிராம சபை கூட்டங்களை நடத்தக்கோரி மக்கள் நீதி மய்யம் வழக்கு

அனைத்து கிராமங்களிலும் கிராம சபை கூட்டங்களை நடத்தக்கோரி மக்கள் நீதி மய்யம் வழக்கு
அனைத்து கிராமங்களிலும் கிராம சபை கூட்டங்களை நடத்தக்கோரி மக்கள் நீதி மய்யம் வழக்கு
அனைத்து கிராமங்களிலும் கிராம சபை கூட்டங்களை நடத்தக்கோரி மக்கள் நீதி மய்யம் வழக்கு

அனைத்து கிராமங்களிலும் கிராம சபை கூட்டங்களை நடத்தக்கோரி மக்கள் நீதி மய்யம் வழக்கு

பொது நல மனுவாக தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல்

பொது நலம் சார்ந்த விவகாரம் என்பதால், ரிட் மனுவை வாபஸ் பெறவும் அனுமதி