#அஇஅதிமுக பொதுச்செயலாளர் #சின்னம்மா அவர்களை @Dir_Ironlady_ap

#அஇஅதிமுக பொதுச்செயலாளர் #சின்னம்மா அவர்களை @Dir_Ironlady_ap
#அஇஅதிமுக பொதுச்செயலாளர் #சின்னம்மா அவர்களை @Dir_Ironlady_ap
#அஇஅதிமுக பொதுச்செயலாளர் #சின்னம்மா அவர்களை @Dir_Ironlady_ap

#அஇஅதிமுக பொதுச்செயலாளர் #சின்னம்மா அவர்களை @Dir_Ironlady_ap மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து அவரது உடல்நலம் பற்றியும் #TheIronLady திரைப்படம் தொடர்பாகவும் உரையாடினார். இது மிகுந்த உணர்வுபூர்வமான சந்திப்பு. #IronladyMovieUpdate 

#Sasikala TTVDhinakaran 
onlynikil ProDharmadurai