கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் பழனியில் மொட்டை போட்டு சாமி தரிசனம்

கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் பழனியில் மொட்டை போட்டு சாமி தரிசனம்
கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் பழனியில் மொட்டை போட்டு சாமி தரிசனம்
கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் பழனியில் மொட்டை போட்டு சாமி தரிசனம்

கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் பழனியில் மொட்டை போட்டு சாமி தரிசனம்

பழனி முருகனுக்கு  முடிகாணிக்கை  செலுத்தினார் இந்திய #கிரிக்கெட் அணியின் யார்கர் கிங் சேலம் #Tநடராஜன்