நாட்டின் 5வது வந்தே பாரத் ரயிலின் சோதனை ஓட்டம், சென்னையில் இருந்து மைசூர் வழித்தடத்தில் தொடங்கியது

நாட்டின் 5வது வந்தே பாரத் ரயிலின் சோதனை ஓட்டம், சென்னையில் இருந்து மைசூர் வழித்தடத்தில் தொடங்கியது
நாட்டின் 5வது வந்தே பாரத் ரயிலின் சோதனை ஓட்டம், சென்னையில் இருந்து மைசூர் வழித்தடத்தில் தொடங்கியது

சென்னை: நாட்டின் 5வது வந்தே பாரத் ரயிலின் சோதனை ஓட்டம், சென்னையில் இருந்து மைசூர் வழித்தடத்தில் தொடங்கியது: பிரதமர் நரேந்திர