உடனடியாக போரை நிறுத்துமாறு ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடினை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்

உடனடியாக போரை நிறுத்துமாறு ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடினை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்
உடனடியாக போரை நிறுத்துமாறு ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடினை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்

உடனடியாக போரை நிறுத்துமாறு ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடினை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்