குஜராத் தேர்தல் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது

குஜராத் தேர்தல் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது
Gujarat Assembly Election Poll date announced

குஜராத் தேர்தல் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது, அதன்படி வரும் டிசம்பர் (10 & 14) ஆகிய தேதிகளில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

டிசம்பர் 18ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது.

Gujarat Assembly Election Poll date announced