எம்.ஜி.ஆர் அவர்களது 31-வது நினைவு நாள், தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் மரியாதை !

எம்.ஜி.ஆர் அவர்களது 31-வது நினைவு நாள், தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் மரியாதை !

புரட்சி தலைவர் எம். ஜி. ஆர் அவர்களது 31-வது நினைவு நாள். தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தில் செயற்குழு உறுப்பினர் மனோபாலா அவர்கள் எம் ஜி ஆரின் புகைப்படத்துக்கு மலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.