Pothys Parambara Classic Awards 2018

Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018
Pothys Parambara Classic Awards 2018

Awards Details:-

Parampara "Magudam" (The Crowning Glory) - Smt. Sudha Ragunathan

Parampara "Kalasam" (The Towering Legend) - Shri. Vikku Vinayakram

Parampara "Mangalam" - Vyasarpadi Shri. Kothandaramana

Parampara "Paddhathi" (Preserving the Baani) - Smt. S. Sowmya

Parampara "Paddhathi" (Preserving the Baani) - Smt. Nithyashree Mahadevan

Parampara "Swarnam" (Golden Voices) - Priya Sisters - Haripriya & Shanmugapriya (Duo two Awards)

Parampara "Darbar" - Pt. Ronu Mazumdar

Parampara "Mudra" (Making a mark as composer, performer and Guru) - Neyveli Shri. Santhanagopalan

Parampara "Sampradaya" (Uncompromising Tradition) - Smt. Visakha Hari

Parampara "Sadhana" (Sustained Successful Career) - Shri. S.Shashank

Parampara "Noothana" (New star in the horizon) - Shri. Sid Sriram

Parampara "Sishya" (Jewel of his Guru) - Shri. Sandeep Narayan

Parampara "Yuva" (Young Star - Male) - Shri. Bharat Sundar

Parampara "Yuva" (Young Star - Female) - Ms. Sriranjani Santhanagopalan

Parampara "Magudam" - Dr. Padma Subramaniam

Parampara "Kalasam" - Shri. Dhananjayan & Smt. Shantha Dhananjayan

Parampara "Sangam" (Dance Productions) - Smt. Anitha Guha

Parampara "Noothana" (Composer and Dance Theatre) - Madurai. Shri. R. Muralidharan

Parampara "Natyacharya" - Smt. Roja Kannan

Parampara "Sampradaya" - Smt. Revathy Ramachandran

Parampara "Arputham" - Ms. Anita Rathnam

Parampara "Viswakarma" - Shri. Y.Gee. Mahendra (Bharat Kalachar)

Parampara "Swarnam" - Gopika Varma

Parampara "Yuva" (Young Talent Classical Dance) - Smt. Sruthipriya Ravi