புதிய 16 டன் இன்டர்சிட்டி கோச் அறிமுகம்

புதிய 16 டன் இன்டர்சிட்டி கோச் அறிமுகம்
/image.axd?picture=2017%2f4%2fBharatBenz+expands+its+business+portfolio.jpg

From L to R: Mr. Erich Nesselhauf, Managing Director and CEO, Daimler India Commercial Vehicles and Mr. Markus Villinger, Managing Director Daimler Buses India at the BharatBenz 16T intercity coach launch at its plant in Chennai.

முற்றிலும் புதிய 16 டன் இன்டர்சிட்டி கோச் அறிமுகத்தின் மூலம் தனது தயாரிப்பு அணிவரிசையை விரிவாக்கும் பாரத்பென்ஸ்

BharatBenz expands its business portfolio